جستجو
Close this search box.

تقویم مالی، مالیاتی و حسابداری در سال 1402

نوشته شده توسط مهدی میدان
زمان مطالعه این مقاله: 6 دقیقه

حسابداران برای انجام تکالیف مالیاتی خود به تقویم مالی و مالیاتی نیاز دارند. این تقویم شامل تاریخ‌های مهمی است که نشان می‌دهد چه زمانی باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را به مراجع مربوطه ارسال کنند. در این مطلب از گروه نرم افزار حسابداری محک به بررسی تقویم مالی و مالیاتی سال 1402 و نکات مهمی که باید بدانید می‌پردازیم.

فهرست مطالب

اهمیت و کاربرد تقویم مالی و مالیاتی

تقویم مالی و مالیاتی یک ابزار مفید برای حسابداران و مدیران مالی است که که زمان‌بندی تکالیف مالیاتی آن‌ها را مشخص می‌کند. با رعایت این تقویم، حسابداران، مدیران مالی و هر شخص یا شرکتی که مشمول پرداخت مالیات است، می‌توانند از فرصت‌های مالیاتی موجود بهره‌مند شده و از جرائم و عواقب مالیاتی ناخوشایند اجتناب کنند. یکی از نکات مهم در استفاده از تقویم مالی و مالیاتی این است که این ابزار به عنوان یک یادآور کارآمد برای مؤدیان مالیاتی عمل می‌کند، تا آن‌ها همواره از پرداخت مالیات‌های خود در مهلت‌های قانونی مطلع باشند و بتوانند از تسهیلات مالیاتی نیز استفاده کنند.

این تقویم شامل سررسیدهای مهم مالیاتی مانند ارسال اظهارنامه‌ها، پرداخت مالیات‌ها، ارسال گزارشات و دیگر وظایف مالیاتی است. تقویم مالی و مالیاتی بر اساس سال مالی و فصول مالی تنظیم می‌شود. هر فصل مالی شامل ۳ ماه است و در انتهای هر فصل باید اظهارنامه ارزش افزوده و گزارشات فصلی را ارسال کنید.

تکالیف مالیاتی در تقویم مالی و حسابداری

تکلیف مالیاتی، هرگونه اقدامی است که مودیان مالیاتی طبق قانون مالیاتی موظف به انجام آن هستند. این تکالیف شامل موارد زیر است:

اظهارنامه ارزش افزوده: طبق ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه مودیان مالیاتی که در دوره معافیت مالیات بر ارزش افزوده قرار ندارند، موظف به ارائه اظهارنامه ارزش افزوده هستند. این اظهارنامه باید در موعد مقرر، که معمولاً تا پانزدهم ماه اول هر فصل است، به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

لیست مالیات حقوق: طبق ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه کارفرمایان موظف به تهیه و ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان خود هستند. این لیست باید حاوی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان، کسورات قانونی و مالیات حقوق کارکنان باشد. لیست مالیات حقوق باید هر ماه تا آخر ماه بعد به اداره مالیاتی مربوطه ارسال شود.

لیست حق بیمه: طبق قانون تامین اجتماعی، کلیه کارفرمایان موظف به تهیه و ارسال لیست حق بیمه کارکنان خود هستند. این لیست باید حاوی اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان، کسورات قانونی و حق بیمه کارکنان باشد. لیست حق بیمه باید هر ماه تا آخر ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

گزارشات فصلی: این گزارشات توسط کلیه مودیان مالیاتی که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی هستند، باید در موعد مقرر ارسال شود.

گزارش حسابرسی: این گزارش توسط حسابرسان رسمی برای شرکت های مشمول ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه می‌شود.

پلمپ دفاتر: در پایان هر سال مالی، مودیان مالیاتی باید دفاتر و اسناد مالی خود را جهت پلمپ به اداره مالیاتی مربوطه ارائه دهند.

بستن حساب‌ها و دفاتر: در پایان هر سال مالی، مودیان مالیاتی باید حساب‌ها و دفاتر مالی خود را ببندند و صورت‌های مالی خود را تهیه کنند. این کار باید با رعایت مقررات مربوطه انجام شود.

تقویم مالی و مالیاتی 1402
تقویم مالی و مالیاتی 1402

عدم رعایت تکالیف مالیاتی، می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگینی برای مودیان شود. به همین دلیل، مهم است که مودیان از تقویم حسابداری استفاده کنند تا از تاریخ‌های مهم مالیاتی آگاه باشند و از جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنند.

تقویم مالی و مالیاتی 1402

تقویم رویدادهای مالی و مالیاتی 1402، شامل فهرستی از تاریخ‌های مهم مالی و مالیاتی در سال 1402 است. این تقویم، به مودیان مالیاتی کمک می‌کند تا تکالیف مالیاتی خود را در موعد مقرر انجام دهند و از جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنند. در ادامه به بررسی رویداد های مالی در فصل های بهار، تابستان، پاییز و اسفند می‌پردازیم.

تقویم مالی فصل بهار 1402

رویدادهای مالی دوره بهار 1402 عبارتند از:

فعالیت‌های مالی مربوط به دوره زمستان سال قبل

15 فروردین: ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای دوره زمستان 1401.  

 • دیرکرد در ثبت اظهارنامه مشمول جریمه برابر با 50 درصد مالیات متعلقه.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مالیات متعلقه.

فعالیت‌های مالی مربوط به فصل بهار

31 فروردین: ارائه لیست مالیات حقوق کارکنان برای ماه اسفند.  

 • دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه.

31 فروردین: تسویه حساب و ارسال لیست حق بیمه ماه اسفند کارکنان.  

 • دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه.

15 اردیبهشت: ارسال گزارش عملکرد فصلی مربوط به دوره زمستان 1401. 

 • دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.

31 اردیبهشت: ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان

 • دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه.

31 اردیبهشت: ارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه.

31 خرداد: ارسال لیست مالیات حقوق اردیبهشت ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.

31 خرداد: ارسال لیست حق بیمه اردیبهشت ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه.

1 خرداد: ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل.

 • دیرکرد در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل مشمول جریمه برابر با 31 درصد مالیات متعلقه.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 5/2 درصد مالیات ابرازی.

تقویم مالی فصل تابستان 1402

رویدادهای مالی دوره تابستان 1402 عبارتند از:

فعالیت‌های مالی مربوط به دوره بهار سال قبل

15 تیر: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 1402.

 • دیرکرد در ارسال اظهارنامه مشمول جریمه برابر با 50 درصد مالیات متعلقه.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مالیات متعلقه.

فعالیت‌های مالی مربوط به فصل تابستان

31 تیر: برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی.

31 تیر: ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی و مشاغل.

 • دیرکرد در ارسال اظهارنامه مشمول جریمه برابر با 30 درصد مالیات متعلقه.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2.5 درصد مالیات ابرازی.

31 تیر: ارسال لیست مالیات حقوق خرداد ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 2.5 درصد مالیات متعلقه.

31 تیر: ارسال لیست حق بیمه خرداد ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه.

15 مرداد: ارسال گزارشات فصلی دوره بهار 1402.

 • دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با 1 درصد مبلغ معامله.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مبلغ معامله.

31 مرداد: ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 2.5 درصد مالیات متعلقه.

31 مرداد: ارسال لیست حق بیمه تیر ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه.

31 شهریور: ارسال لیست مالیات حقوق مرداد ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 2.5 درصد مالیات متعلقه.

31 شهریور: ارسال لیست حق بیمه مرداد ماه کارکنان.

 • دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان.
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه.
تقویم مالی فصل پاییز

تقویم مالی فصل پاییز 1402

رویدادهای مالی دوره پاییز 1402 عبارتند از:

15 مهر: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان 1402.

 • تأخیر در ارسال اظهارنامه، مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه
 • عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مالیات متعلقه

30 مهر: ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان

 • تأخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه

30 مهر: ارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه

30 مهر: ارسال گزارش حسابرسی

دیرکرد شرکتهای مشمول ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم: معادل با 20 درصد مالیات متعلقه

15 آبان: ارسال گزارشات فصلی دوره تابستان 1402.

 • دیرکرد در ارسال گزارشات فصلی مشمول جریمه برابر با 1 درصد مبلغ معامله
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مبلغ معامله

30 آبان: ارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه

30 آبان: ارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه

30 آذر: ارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه

30 آذر: ارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه

تقویم مالی فصل زمستان 1402

رویدادهای مالی دوره زمستان 1402 عبارتند از:

15 دی: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز 1402

 • تاخیر در ارسال اظهارنامه مشمول جریمه برابر با 50 درصد مالیات متعلقه
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مالیات متعلقه

30 دی: ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه

30 دی: ارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه

15 بهمن: ارسال گزارشات فصلی دوره پاییز 1402

 • تاخیر در ارسال گزارشات مشمول جریمه برابر با 1 درصد مبلغ معامله
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد مبلغ معامله

30 بهمن: ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال گزارشات مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه

30 بهمن: ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه

10 اسفند: درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی

مشمول جریمه عدم ارائه دفاتر یا دفاتر سفید برابر با 20 درصد مالیات متعلقه

28 اسفند: ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان

 • تاخر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 2 درصد حقوق پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با 10 درصد مالیات متعلقه و ماهیانه 5/2 درصد مالیات متعلقه

28 اسفند: ارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان

 • تاخیر در ارسال لیست مشمول جریمه برابر با 10 درصد حق بیمه پرداختی کارکنان
 • عدم پرداخت جریمه، مشمول جریمه برابر با ماهیانه 2 درصد حق بیمه متعلقه

28 اسفند: بستن حساب‌ها و دفاتر و صورت‌های مالی

سخن آخر

در سال 1402، اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت مالیات، تکالیف مالیاتی متعددی دارند که باید در موعد مقرر انجام شوند. به همین دلیل، توصیه می‌شود که مودیان مالیاتی از تقویم مالی و مالیاتی سال 1402 استفاده کنند تا از تاریخ‌های مهم مالیاتی آگاه باشند و از جریمه‌های احتمالی جلوگیری کنند.

علاوه بر این، مودیان مالیاتی باید همواره از آخرین تغییرات قوانین و مقررات مالیاتی آگاه باشند. این امر می‌تواند به مودیان کمک کند تا از مزایای معافیت‌ها و امتیازات مالیاتی بهره‌مند شوند.

برای دریافت جدید ترین مقالات، ایمیل خود را وارد کنید:

با نشر این محتوا، جامعه وبلاگ محک را گسترش دهید

مهدی میدان
مهدی میدان
بازاریابی محتوا چیست؟ مراحل بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا چیست؟ مراحل بازاریابی محتوا

زمان مطالعه این مقاله: 7 دقیقه آیا می‌دانید که ۷۰ درصد مشتریان قبل از خرید یک محصول یا خدمت، محتوای مرتبط با آن را می‌خوانند؟ این نشان می‌دهد که محتوا یک عامل تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری مشتریان است. بنابراین، اگر می‌خواهید بازاریابی مؤثری داشته باشید، باید محتوایی

اطلاعات بیشتر
بهترین سایت‌های هوش مصنوعی

بهترین سایت‌های هوش مصنوعی

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه در دنیای مدرن امروز هوش مصنوعی در راس اخبار قرار می‌گیرد. هوش مصنوعی در حال حاضر در زندگی روزمره ما حضور فراوانی دارد. از سیستم‌های موسیقی و اسپیکرهای هوشمند گرفته تا الگوریتم‌های پیشنهاد سفر در وب‌سایت‌ها، این فناوری به سرعت

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

جستجو

مشاهده رایگان دمو نرم افزارحسابداری