نگهداشت سرمایه چیست و چه اهمیتی در حسابداری دارد؟

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه

درک مفهوم “نگهداشت سرمایه” برای حسابداران و کلیه افرادی که با امور مالی و حسابداری یک شرکت یا کسب و کار سروکار دارند بسیار مهم است. نگهداشت سرمایه و قوانین الزام‌آور آن می‌تواند از سرمایه سرمایه گذاران و منافع ذینفعان حمایت و پستیبانی نماید. در ادامه بیشتر در خصوص مفهوم نگهداشت سرمایه و اهمیت آن صحبت خواهیم کرد.

فهرست مطالب

نگهداشت سرمایه (Capital Maintenance) چیست؟

نگهداشت سرمایه (Capital Maintenance) چیست؟

نگهداشت سرمایه (Capital Maintenance) که با عناوینی مثل حفظ سرمایه، پشتیبانی سرمایه و بازیابی سرمایه نیز شناخته می‌شود، یک مفهوم حسابداری است و بر این اصل بنا شده است که درآمد یک شرکت باید تنها زمانی شناسایی گردد که هزینه‌های آن به طور کامل جبران و بازیابی شود یا سرمایه آن به طور کامل برگردد. یک شرکت زمانی به نگهداشت سرمایه دست می‌یابد که میزان سرمایه آن در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره تغییری نداشته باشد. هر مقدار مازاد بر سرمایه، نشان دهنده سود شرکت است.

مفهوم نگهداشت سرمایه به این معنی است که یک شرکت تنها زمانی سودسازی می‌کند که هزینه‌های مربوط به عملیات در طول یک دوره حسابداری انتخاب شده به طور کامل بازیابی شود. برای محاسبه سود باید ارزش کل دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای شرکت در ابتدای دوره مشخص باشد.

نگهداشت سرمایه فقط به وجوه واقعی موجود در شروع و پایان یک چرخه حسابداری مشخص مربوط می‌شود و ارزش سایر دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل نمی‌شود.

انواع نگهداشت سرمایه

نگهداشت سرمایه را می‌توان به دو دسته تقسیم بندی کرد:

نگهداشت سرمایه مالی

بنابر نگهداشت سرمایه مالی، یک شرکت تنها زمانی سود کسب می‌کند که مقدار خالص دارایی‌های آن در پایان یک دوره از مقدار ابتدای دوره بیشتر شود. این امر هر گونه جریان ورودی یا خروجی از سوی مالکان، مانند مشارکت‌ها و توزیع را شامل نمی‌شود. نگهداشت سرمایه مالی را می توان در واحدهای پولی اسمی یا واحدهای قدرت خرید ثابت اندازه گیری کرد.

نگهداشت سرمایه مالی فقط به وجوه واقعی موجود در شروع و پایان یک چرخه حسابداری مشخص مربوط می‌شود و ارزش سایر دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل نمی‌شود. به دو روش می‌توان نگهداشت سرمایه مالی را بررسی کرد که عبارتند از: نگهداری سرمایه مالی پولی و نگهداری سرمایه مالی واقعی.

بنابر نگهداشت سرمایه مالی پولی، سود در صورتی اندازه‌گیری می‌شود که خالص دارایی‌های اختتامیه از خالص دارایی‌های افتتاحیه بیشتر باشد، که هر دو به بهای تمام شده تاریخی اندازه‌گیری می‌شوند. بهای تمام شده تاریخی به ارزش دارایی‌ها در زمان خریداری آن‌ها توسط شرکت اشاره دارد. بر اساس نگهداشت سرمایه مالی واقعی، سود در صورتی اندازه‌گیری می‌شود که خالص دارایی‌های اختتامیه از خالص دارایی‌های افتتاحیه بیشتر باشد، با این تفاوت که هر دو با قیمت‌های جاری اندازه‌گیری می‌شوند.

نگهداشت سرمایه فیزیکی

نگهداشت سرمایه فیزیکی به هزینه های مرتبط یا ایجاد تمهیدات لازم برای حفظ و نگهداری اقلام و دارایی های ملموس، مانند تجهیزات مربوط نمی‌شود، بلکه بر توانایی کسب و کار برای حفظ جریان های نقدی در آینده با حفظ دسترسی به دارایی‌های درآمدزا در زیرساخت های کسب و کار تمرکز می‌کند.

مفهوم نگهداشت سرمایه فیزیکی به این موضوع دلالت دارد که یک شرکت تنها زمانی سود کسب می‌کند که ظرفیت تولیدی یا عملیاتی آن در پایان دوره از ظرفیت ابتدای دوره بیشتر باشد، و این امر بدون احتساب هر گونه مشارکت یا توزیع مالک در نظر گرفته می‌شود.

تأثیر تورم بر نگهداشت سرمایه

تأثیر تورم بر نگهداشت سرمایه

نرخ بالای تورم، به ویژه تورمی که در یک دوره زمانی کوتاه رخ داده است، می‌تواند بر توانایی شرکت برای تعیین دقیق اینکه آیا به نگهداشت سرمایه دست یافته است یا خیر، تأثیر بگذارد. ارزش خالص دارایی های یک شرکت ممکن است همراه با افزایش قیمت‌ها افزایش یابد. با این حال، این افزایش می‌تواند ارزش واقعی دارایی‌های یک شرکت را نادرست نشان دهد. به همین دلیل، در دوره‌های تورمی، یک شرکت ممکن است نیاز به تعدیل ارزش خالص دارایی‌های خود داشته باشد تا تعیین کند که آیا به نگهداشت سرمایه دست یافته است یا خیر.

نگهداشت سرمایه در زمان تورم مختل می‌شود زیرا فشار تورم خالص دارایی ها را افزایش می‌دهد، حتی اگر ارزش اصلی آن‌ها بدون تغییر بماند. به همین دلیل، در زمان تورم، شرکت‌ها موظفند ارزش دارایی های خود را تعدیل کنند تا مشخص شود که آیا به نگهداشت سرمایه دست یافته‌اند یا خیر. این موضوع، به خصوص برای کسب و کارهایی که در یک ابر تورم فعالیت می‌کنند بسیار مهم است.

اهداف نگهداشت سرمایه

هدف اصلی نگهداشت سرمایه، حفاظت از منافع ذینفعان از جمله طلبکاران و سهامداران است. با الزامات قانونی مربوط به نگهداشت سرمایه موردنیاز، شرکت‌ها از انطباق به موقع برای جلوگیری از هرگونه مقررات کیفری یا آسیب به ارزش برند خود اطمینان حاصل می‌کنند. نگهداشت سرمایه، امنیت سهامداران و اعتباردهندگان وجوه سرمایه گذاری شده را تضمین می‌کند. این امر به نوبه خود بر تعداد زیادی از فروشندگان بالقوه و سرمایه گذارانی که فعالانه به دنبال سرمایه گذاری هستند تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل نگهداشت سرمایه به صاحبان و مدیران کسب و کار کمک می‌کند تا عملکرد خود را در طول زمان ارزیابی کنند. یک شرکت در صورتی سود می‌برد که سرمایه آن بدون تغییر باقی بماند یا در یک دوره زمانی افزایش یافته باشد.

اهمیت نگهداشت سرمایه

اهمیت نگهداشت سرمایه

چنانچه از اهداف نگهداشت سرمایه فهمیدیم، قوانین الزام‌آور در خصوص نگهداشت سرمایه باعث حفظ و حراست از سرمایه گذاران در برابر از دست رفتن سرمایه‌شان می‌‎شود. نگهداشت سرمایه نقش مهمی در حمایت از طلبکاران و اعتباردهندگان نیز دارد. قوانین مربوط به نگهداشت سرمایه مانع ایجاد کرده و با محدود کردن شرکت نسبت به برداشت پول، از طلبکاران پشتیبانی و حمایت می‌کند. این قوانین حداقل سرمایه‌ای را که باید توسط شرکت معرفی شود تا حداقل سرمایه مورد نیاز آن را برآورده کند مشخص می‌نماید.

نگهداشت سرمایه، علاوه برحمایت از حقوق سهامداران و طلبکاران، به مدیریت و صاحبان کسب و کارها کمک می‌کند تا عملکرد تجاری خود را در یک دوره زمانی ارزیابی کرده یا با سایر شرکت‌ها مقایسه و تجزیه و تحلیل کنند. این تحلیل‌ها می‌تواند در آینده نقاط اقدام مناسب را مشخص نمایند.

نگهداشت سرمایه برای سازمان های غیرانتفاعی

مفهوم نگهداشت سرمایه می‌تواند تأثیر زیادی بر سازمان های غیرانتفاعی داشته باشد. برخی از قوانین کشوری ممکن است دارای قراردادهای اهدایی و خیریه باشند؛ قراردادهایی که مستلزم این هستند که مانده موقوفات از بین نرود. این بدان معناست که اگر یک سازمان دوره حسابداری داشته باشد که در آن درآمدهای سازمان یا وجوه سرمایه گذاری شده منفی می‌شود، مانده های موقوفه اغلب باید از منابع مختلف تکمیل شود. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، می‌تواند باعث کاهش قابل توجه در دسترس بودن بودجه برای رفع نیازهای عملیاتی شود.

منابع: https://www.wallstreetmojo.com/ – https://www.investopedia.com/

برای دریافت جدید ترین مقالات، ایمیل خود را وارد کنید:

با نشر این محتوا، جامعه وبلاگ محک را گسترش دهید

علیرضا مهاجر تهرانی
علیرضا مهاجر تهرانی
علیرضا طهرانی در یک روز گرم تابستانی به دنیا اومده و اهل افراط و تفریطه... مدرک کارشناسی ارشد رو از دانشگاه تهران در رشته مترجمی زبان انگلیسی گرفته و چون به نوشتن علاقه داره وارد دنیای تولید محتوا شده.
نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یکی از الزامات مهم برای کلیه مشمولین این قانون، دریافت شناسه کالا و خدمات است. شناسه کالا و خدمات یک کد 13 رقمی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به

اطلاعات بیشتر
معرفی کتاب پدر پول‌دار، پدر فقیر

معرفی کتاب پدر پول‌دار، پدر فقیر

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه روابط مالی و خلق ثروت یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی محسوب می‌شود؛ اما بسیاری از افراد به آن توجه نمی‌کنند، در نتیجه در مسیر درآمدزایی، سرمایه‌گذاری و مدیریت مالی زندگی خود با بن‌بست مواجه می‌شوند. متخصصان این حوزه معتقدند با

اطلاعات بیشتر
بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM) چیست؟ + تکنیک های کاربردی

بازاریابی شبکه های اجتماعی (SMM) چیست؟ + تکنیک های کاربردی

زمان مطالعه این مقاله: 9 دقیقه امروزه با رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی، تحولات قابل توجهی در روش‌ها و رویکردهای بازاریابی به وجود آمده است. بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی، به عنوان یک رویکرد نوین در حوزه بازاریابی، نقش بسیار مهمی در توسعه کسب و کارها، افزایش فروش

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مشاهده رایگان دمو نرم افزارحسابداری