جستجو
Close this search box.

قوانین بیمه در حسابداری

نوشته شده توسط تیم تولید محتوا محک
زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه

یک حسابدار موفق در طول زندگی شغلی خود باید مهارت‎های مختلفی را کسب کرده و با گام برداشتن در مسیر رشد این مهارت‎ها، آگاهی کاملی نسبت به آنها به دست آورد؛ موفقیت در حسابداری، مانند هر حرفه دیگری، نیازمند آگاهی در زمینه‌های مختلفی است که محدود به توانایی‎های کاری نمی‌شود و نیاز به کسب دانش و تجربه در چهارچوب‎های دیگری نیز دارد. یکی از این چهارچوب‎ها، قوانین حسابداری می‌باشد که از مهم‎ترین آنها می‌توان به قوانین بیمه در حسابداری اشاره کرد.

فهرست مطالب

سازمان تامین اجتماعی ایران که وظیفه تحت پوشش بیمه قرار دادن شاغلان را برعهده دارد، قوانین و مقررات حائز اهمیتی را برای بیمه شوندگان در مشاغل مختلف در نظر گرفته است. آگاهی نسبت به قوانین بیمه و مالیات در حسابداری از ملزومات موفقیت در شغل حسابداری می‌باشد.

قوانین بیمه در حسابداری

قوانین بیمه در حسابداری

قوانین بیمه در حسابداری، دارای ارکان مهمی از جمله حقوق کارمند نسبت به کارفرما و حقوق کارفرما نسبت به کارمند در خصوص مواردی مانند بیمه، بازنشستگی و شرایط آن، از کار افتادگی و شرایط آن، درمان و… می‌باشد؛ حال اینکه هرکدام از این موارد دارای تعاریف بخصوص و حائز اهمیتی است که در این مقاله، در قالب 11 سؤال متداول به آنها می‌پردازیم.

1. قوانین تحت پوشش بیمه قرار گرفتن دارای چه تعاریفی است؟

شخص بیمه شده مشمول مقررات تامین اجتماعی است که با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارا میباشد؛ حق بیمه نیز عبارت است از وجوهی که به حکم این قوانین و برای استفاده از مزایای آن بصورت ماهیانه به سازمان پرداخت میگردد.

2. محل کار به چه مکانی اطلاق میشود و کارفرما چه کسی است؟

محل کار محلی است که کارمند به دستور کارفرما و یا نماینده او در آن مکان، شروع به کار میکند و کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره محل کار هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند.کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارمند به عهده میگیرند.

قوانین بیمه برای پرداخت حقوق توسط حسابداری

3. قوانین بیمه برای پرداخت حقوق توسط حسابداری ، دارای چه تعاریفی است؟

مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل ارائه خدمات به کارمند داده میشود. این حقوق بر اساس توانمندی کارمند و در چهارچوب‎های مشخص شده توسط سازمان تامین اجتماعی مقرر میگردد، که در صورت پرداخت نشدن این حقوق، کارمند قادر به دریافت غرامت از کارفرما و یا کارفرمایان میباشد.

4. قوانین بیمه جهت پرداخت غرامت دستمزد توسط حسابداری چیست؟

غرامت دستمزد وجوهی است که در ایام بیماری و ناتوانی موقت و یا بارداری به عنوان مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میگردد؛ به واسطه این قانون، کارمند در زمان بارداری و یا بیماری تا 4 ماه قادر به دریافت 66 درصد از حقوق خود تحت عنوان غرامت میباشد.

5. کارمند در چه زمانی قادر به دریافت حقوق از کارافتادگی میباشد؟

از کارافتادگی، به دو بخش تقسیم میشود.
• کلی
• جزئی

از کارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار، به نحوی که شخص نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری، بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.

از کارافتادگی جزئی نیز عبارت است از کاهش قدرت کار، به نحوی که با اشتغال به کار سابق و یا کار دیگر قسمت زیادی از درآمد سابق خود را بدست آورد.

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی بصورت قانونی مشخص و تبیین شده است که بهتر است هر فرد شاغل از کمیت و کیفیت آن با خبر باشد تا در صورت لزوم در بن بست های قانونی گیر نکند.

بستن سال مالی در نرم افزار محک
بستن سال مالی در نرم افزار محک

6. قوانین بیمه برای دریافت مساعده از حسابداری چیست؟

کارمند در زمان ازدواج، قادر به دریافت مساعده کمک ازدواج است، کمک ازدواج به مبلغی اطلاق میشود که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شونده پرداخت میگردد. همچنین کارمند قادر به دریافت مبلغی تحت عنوان کمک عائله‎مندی میباشد که طبق شرایط خاصی توسط کارفرما به شخص بیمه شده پرداخت میگردد.

7.براساس قوانین بیمه چه حقوقی در زمان بیماری کارمند باید توسط حسابداری پرداخت شود؟

تعریف بیماری در قوانین بیمه تامین اجتماعی، شامل وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند و یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار، و یا هردوی آنها میشود. حادثه نیز از لحاظ این قانون، اتفاقی پیش‎بینی نشده است که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان میگردد. ذکر این نکته ضروری است که نام کارمند در زمان استفاده از بیمه در لیست بیمه قرار گرفته نشود. همچنین پرسنل مربوطه باید بتواند از دوره نقاحت که توسط پزشک معتمد مشخص میگردد، استفاده نماید؛ بنابراین دایره حسابداری باید اطلاعات کافی در مورد افراد از کار افتاده در حین عملیات کار داشته باشد.

8. کارمند در چه زمانی قادر به استفاده از مزایای بازنشستگی است؟

بازنشستگی به عدم اشتغال شخص به کار، به سبب رسیدن به سن بازنشنستگی مقرر در قوانین و یا گذراندن سنوات کاری مقرر در قوانین اطلاق میشود؛ که شخص پس از به اتمام رسیدن سنوات کاری و یا رسیدن به سن بازنشستگی می تواند از کار کردن معاف شود و تا آخر عمر از حقوق بازنشستگی خود استفاده کند.

9. قوانین دریافت مستمری از بیمه در حسابداری چه تعاریفی دارد؟

مستمری عبارت است از وجهی که طبق شرایط مقرر در قوانین، به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به شخص بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنها پرداخت میگردد.

10. در قوانین بیمه ، پرداخت غرامت توسط حسابداری مشمول چه مواردی می شود؟

غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغی است که به طور یکجا برای جبران نقص عضو با جبران تقلیل درآمد به او پرداخت میگردد؛ لازم به ذکر است که مبلغ آن براساس کمیسیون بیمه مشخص میگردد. در بعضی مواقع بجز غرامتی که بیمه متقبل میشود، دادگاه‎های عمومی شرکت کارفرما را محکوم به پرداخت مبلغی اضافه تر مینمایند.

11.در صورت فوت، بیمه تامین اجتماعی چه قوانینی را در نظر گرفته است؟

کمک کفن و دفن مبلغ حداقل دستمزد ماهیانه سال فوت می‌باشد، که این سازمان بابت هزینه های خرید قبر، کفن و دفن و دیگر خدمات مربوطه به خانواده شخص تحت پوشش بیمه می‌پردازد.

در هر جایگاه شغلی، اطلاع از قوانین بیمه در حسابداری مهم است !!

تردیدی وجود ندارد که بیمه همیشه بحثی مهم در زمینه اشتغال به شمار می رود. این موضوع فقط برای کارگران مهم نیست بلکه کارفرمایان نیز باید از چند و چون کار به خوبی مطلع باشند. از آن‌‌‌جایی که امروزه این موضوع به صورت تخصصی دنبال می شود، حسابداری در سازمان‌‌‌ها وظیفه رسیدگی به امور بیمه را برعهده دارد. بنابراین، افراد متخصص باید نسبت به قوانین بیمه و مالیات در حسابداری به عنوان اولین و مهم‌‌‌ترین اطلاعات لازم در حیطه حسابداری آگاهی کامل داشته باشند.

در این مقاله سعی کردیم مهم‌‌‌ترین قوانین بیمه در حسابداری را مورد بررسی قرار داده و تعاریفی ارائه دهیم که در این زمینه کاربردی و پراهمیت می‌باشند.در هر سمتی که فعالیت دارید، باید بدانید اطلاع داشتن از قوانین بیمه بسیار مهم بوده و به شما توصیه می‌کنیم این قوانین را به خوبی مطالعه نمایید تا از حقوق خود آگاهی داشته باشید.

برای دریافت جدید ترین مقالات، ایمیل خود را وارد کنید:

با نشر این محتوا، جامعه وبلاگ محک را گسترش دهید

تیم تولید محتوا محک
تیم تولید محتوا محک
معافیت سالانه مالیاتی چیست؟

معافیت سالانه مالیاتی چیست؟

زمان مطالعه این مقاله: 3 دقیقه معافیت سالانه مالیاتی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی هر کشور است و قانون آن نیز متفاوت خواهد بود. این اقدام برای تشویق برخی کارآفرینان و کسب و کارها صورت می گیرد. گروه نرم افزار حسابداری محک در این دانشنامه

اطلاعات بیشتر
6 راه برای موفقیت در مدیریت سوپرمارکت

6 راه برای موفقیت در مدیریت سوپرمارکت

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه رقابت در دنیای امروز کسب‌وکارها شدیدتر از همیشه است و سوپرمارکت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در هر کوچه و خیابان، شاهد حضور سوپرمارکت‌های کوچک و بزرگ هستیم که برای جلب توجه مشتریان می‌جنگند. اما راز موفقیت در این

اطلاعات بیشتر
تقویم محتوا چیست؟ دانلود نمونه تقویم محتوایی

تقویم محتوا چیست؟ دانلود نمونه تقویم محتوایی

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه در دنیای رقابتی امروز، هر کسب و کاری برای جذب و حفظ مشتریان خود، به یک استراتژی محتوایی مناسب نیاز دارد. این استراتژی نه تنها باعث ایجاد محتواهای ارزشمند برای مخاطبان می‌شود، بلکه بازاریابی محتوا را نیز به یک فرایند

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

جستجو

مشاهده رایگان دمو نرم افزارحسابداری