جستجو
Close this search box.

لیست شرکت های مشمول حسابرسی مالی

نوشته شده توسط تیم تولید محتوا محک
زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه

شرکت ها دایما در حال توسعه‎ی فاکتورهای مهمی هستند که مسیر توسعه و موفقیت را برای آن ها هموار‎تر می سازد؛ یکی از مهم‎ترین فاکتورها در این مسیر، حسابرسی مالی شرکت است.

فهرست مطالب

حسابرسی به فرایندی گفته می‎شود که در طی آن، تبیین و ارزیابی صورت‎حساب‎های مالی یک شرکت توسط یک حسابرس(حسابداری رسمی و مستقل) بی‎طرف خارجی و یا داخلی انجام می‌گردد. این ارزیابی بر طبق استانداردهای حسابداری، ادعاهای مربوط به فعالیت های شرکت، وقایع اقتصادی و دیگر شواهد صورت می‌پذیرد.

فایل صوتی مقاله را در زیر می توانید گوش دهید.

اما چه شرکت هایی ملزم به حسابرسی مالی هستند؟ در ادامه مقاله، با توجه به اینکه بسیاری از شرکت ها، حسابرسی مالی توسط یک حسابرس را در اولویت کار خود قرار نداده‎اند و یا ملزم به حسابرسی نیستند، به این سوال خواهیم پرداخت.

لزوم حسابرسی مالی شرکت های پذیرفته شده و یا متقاضی بورس و توابع آن ها

1. لزوم حسابرسی مالی شرکت های پذیرفته شده و یا متقاضی بورس و توابع آن ها

هر شرکتی که متقاضی ورود به بورس اوراق بهادار و یا بازار بورس ایران باشد، برای پذیرفته شدن و شروع به کار، نیازمند حسابرسی مالی و ارائه مدارک و شواهد معتبر به سازمان های مرتبط، توسط یک حسابرس مورد تایید است. با توجه به وظایف شرکت ها در ارتباط با تهیه صورت حساب های مالی، شرکت ها موظف‎اند اطلاعات لازم برای تهیه صورت حساب های مالی براساس استانداردهای حسابداری و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار را ارائه کنند. همچنین صورت حساب ‌های مالی شرکت های پذیرفته شده و شرکت های فرعی آن ها (تابعه) و نیز صورت های مالی تلفیقی باید همواره توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد حسابرسی و  بازرسی قرار گیرد.

2. لزوم حسابرسی مالی شرکت های سهامی عام و توابع آن ها

شرکت سهامی عام یکی از انواع شرکت‌های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیر مردم تأمین می‎شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس اوراق بهادار داد و ستد می‌شود.

سازمآن های بورس در برخی کشورها معمولاً شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی و صورت حساب های مالی حسابرسی شده معتبر باشند. مؤسسان این گونه شرکت‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کند. در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام می‌توانند سهام خود را در بورس فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند.

تعداد شرکا در شرکت سهامی عام زیادتر از سایر انواع شرکت‌های سهامی است؛ این امر می‌تواند منجر به جمع‌شدن سرمایه‌های کوچک و ایجاد یک سرمایه بزرگ شود که انجام فعالیت‌های اقتصادی سنگین را میسر می‌سازد. در صورت نیاز یک شرکت به استفاده از سهامی عام، شرکت برای دریافت مجوز سهامی عام و جلب اعتماد سهامداران نیازمند حسابرسی توسط یک حسابرس مورد تایید سازمان های مرتبط است.

لزوم حسابرسی مالی شرکت‎های مشمول بند های الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی

3. لزوم حسابرسی مالی شرکت‎های مشمول بند های الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی

بند های الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی به این شرح می باشند:

3. 1. ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی بند “الف”:

“انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاه هایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکیت عمومی بر آن ها مترتب می‌باشد از قبیل بانک ها و مؤسسات و شرکت های بیمه و همچنین شرکت های دولتی و مؤسسات و سازمان های انتقاعی دولتی، مراکز تهیه و توزیع وابسته به وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت های تحت پوشش آن ها و شركت ها و كارخانجات و مؤسساتی كه صرف نظر از چگونگی، مالكیت سرمایه آن ها به موجب قوانین و مقررات مربوط توسط مدیریت منتخب دولت و یا تحت پوشش دستگاه های اجرائی اداره می‌شوند و سایر دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعیین بازرس قانونی و انجام حسابرسی می‌باشند.”

3. 2. ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی بند “ب”:

“انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی شرکت ها، مؤسسات و دستگاه هایی که در مجموع بیش از ۵۰% سرمایه آن ها بطور مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به دستگاه های موضوع بند الف فوق می‌باشد.”

3. 3. ماده 132 قانون محاسبات عمومی تبصره “یک”:

“ترازنامه و حساب سود و زیان (‌شامل عملیات جاری و طرح های عمرانی) در صورتی قابل طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد ‌بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.”

لزوم حسابرسی مالی شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی

4. لزوم حسابرسی مالی شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی

حسابرسی مالی از الزامات دریافت مجوز و شروع فعالیت شرکت های خارجی در ایران می‌باشد.

این الزام به استناد موارد زیر است:

  • بند 5 ماده 1 و بندهای (الف)‌ و (ب) و (ج) ماده 107 و تبصره های آن
  • تبصره 2 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم
  • ماده 8 آیین نامه قانون نحوه ثبت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

شرکت های خارجی‎ که پس از دریافت مجوز از سازمان های مربوط، در ایران شروع به فعالیت کردند و در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‎های خارجی در ایران ثبت شده‎اند، نیازمند حسابرسی توسط یک حسابرس مورد تایید هستند.

5. لزوم حسابرسی مالی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه آن ها، برای جلوگیری از فسادهای مالی و روشن سازی صورت حساب های خود برای دولت، نیازمند حسابرسی توسط یک حسابرس مورد تایید هستند.

6. لزوم حسابرسی مالی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد آن ها بیش از 50 میلیارد ریال و یا جمع دارایی های آن ها بیش از 80 میلیارد ریال است.

اشخاص حقیقی و حقوقی زیر که بر اساس آخرین اظهارنامه‎ی تسلیمی خود، جمع کل فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی آن ها بیش از 50 میلیارد ریال (البته در مورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت پیمان های منعقد شده باید بیش از 50 میلیارد ریال باشد.) و یا جمع دارایی های آن ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از 80 میلیارد باشد، ملزم به حسابرسی مالی هستند.

  • شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها
  • موسسات انتفاعی غیرتجاری
  • شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آن ها
  • اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‎باشند.

منابع:

intamedia

حسابرسی شرکت ها

برای دریافت جدید ترین مقالات، ایمیل خود را وارد کنید:

با نشر این محتوا، جامعه وبلاگ محک را گسترش دهید

تیم تولید محتوا محک
تیم تولید محتوا محک
معافیت سالانه مالیاتی چیست؟

معافیت سالانه مالیاتی چیست؟

زمان مطالعه این مقاله: 3 دقیقه معافیت سالانه مالیاتی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی هر کشور است و قانون آن نیز متفاوت خواهد بود. این اقدام برای تشویق برخی کارآفرینان و کسب و کارها صورت می گیرد. گروه نرم افزار حسابداری محک در این دانشنامه

اطلاعات بیشتر
6 راه برای موفقیت در مدیریت سوپرمارکت

6 راه برای موفقیت در مدیریت سوپرمارکت

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه رقابت در دنیای امروز کسب‌وکارها شدیدتر از همیشه است و سوپرمارکت‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در هر کوچه و خیابان، شاهد حضور سوپرمارکت‌های کوچک و بزرگ هستیم که برای جلب توجه مشتریان می‌جنگند. اما راز موفقیت در این

اطلاعات بیشتر
تقویم محتوا چیست؟ دانلود نمونه تقویم محتوایی

تقویم محتوا چیست؟ دانلود نمونه تقویم محتوایی

زمان مطالعه این مقاله: 4 دقیقه در دنیای رقابتی امروز، هر کسب و کاری برای جذب و حفظ مشتریان خود، به یک استراتژی محتوایی مناسب نیاز دارد. این استراتژی نه تنها باعث ایجاد محتواهای ارزشمند برای مخاطبان می‌شود، بلکه بازاریابی محتوا را نیز به یک فرایند

اطلاعات بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

جستجو

مشاهده رایگان دمو نرم افزار حسابداری